Aktualności i relacje

Aktualności i relacje

zapis w TV CSB

http://www.youtube.com/watch?v=Is-YNVQaptA

Relacja

Marzena Reszke

Laboratorium Edukacyjno- Twórcze Wyspa w Sopocie do którego przyjeżdżaliśmy przez kilka lat jest dla nas radosną przystanią. Możemy tu, jako rodzina edukująca dzieci w systemie poza szkołą, realizować i badać swoje pomysły, które zrodziły się w domu, uczyć się zgodnie z naszymi stylami nauki, odkrywać wiedzę w aktywny sposób oraz spotkać i poznać ciekawych ludzi z różnych  krajów.

W ciągu kilku lat współpracy ze Stowarzyszeniem Twórczym i Edukacyjnym Wyspa mieliśmy okazję:

  • brać udział w zajęciach i warsztatach dla dzieci
  • tworzyć warsztaty dla dzieci
  • brać udział w wycieczkach do Szwecji do Kreativum

Tak oto moi  chłopcy wspominają działalność w Laboratorium Wyspa.

Adam Reszke:

Gdy jesteśmy w Laboratorium Wyspa zawsze lubię układać wnętrzności człowieka, bawię się kulą z piorunkami a kulką ze sznurkami szukam dróg na skróty.

Czasami przyjeżdżam do Laboratorium z własnymi eksperymentami. Gdy przychodzi nam coś na myśl w domu Grześ to robi, mama później sprawdza, a potem bawimy się w to, ile chcemy. Następnie przyjeżdżamy z tym do pana Mariana Chwastniewskiego.

W Eksperymentarium w Sopocie pokazywaliśmy te doświadczenia innym dzieciom. Pokazywałem tam doświadczenie z prądem, łączyłem obwód elektryczny. Podobały mi się tam także eksperymenty których my nie robiliśmy. Pan Borys Semenowicz  pokazał nam jak uruchomić silnik elektryczny, czy bawiliśmy się piorunami. Pioruny przepalały kartkę, która później wyglądała jak szwajcarski ser.

Jednak najbardziej podobały mi się zajęcia z dziewczynami z dalekich krajów. Zdziwiło mnie, że w krajach bardzo dalekich są podobne do naszych przysłowia. Wszędzie, nawet w Japonii występuje przysłowie: jak sobie pościelisz tak się wyśpisz. Razem z bratem przedstawiliśmy zagadkę do tego przysłowia przy użyciu koca. Japonka zgadła pierwsza przysłowie. Podobały mi się także zajęcia ze światłem i cieniem. Najbardziej podobała mi się zagadka, którą przygotowała Japonka. Stała za białą podświetloną kurtyną i z jej ruchów trzeba było zgadnąć co robi. Należało zgadnąć, że ubiera kimono. Dziwne było, że jedna z dziewczyn nie mogła zdjąć chusty, bo nie pozwalało jej na to prawo z jej kraju. U nas nie ma takiego prawa.

Grześ Reszke: Pamiętam do dziś maszynę na refleks. Gdy zapalała się lampka czerwona należało wcisnąć przycisk, a kiedy zabrzmiał dźwięk należało wcisnąć drugi przycisk. Miałem dobry wynik.

Pamiętam też rurę podłączoną do pompy próżniowej. Piórko i guma spadały jednocześnie gdy wypompowywano powietrze.

Nigdy nie zapomnę podsłuchu. Można nim było podsłuchiwać nawet przez ścianę. Podsłuchałem panie sprzątaczki. Lubię bawić się kulą świecącą. Gdy dotykam jej językiem to czuję smak metaliczny.

Gdybym mógł zostać w Laboratoriumm Wyspa cały dzień to szukałbym tak długo urządzenia do podsłuchu, aż bym je znalazł.

20.11.2010

W dzisiejszej Gazecie Wyborczej znajduje się artykuł Pani Romualdy  Faron poświęcony Konkursowi Wyspa Zagadek pod tytułem „Konkurs dla bystrych i kreatywnych” 

Od dziesięciu już lat uczniowie klas szóstych i pierwszych gimnazjalnych biorą udział w konkursie, który rozwija dar obserwacji i wyzwala chęć odkrywania rzeczy nowych i niezwykłych. Jego autorem jest Marian Chwastniewski.

Marian Chwastniewski to wieloletni nauczyciel i oddany młodzieży wychowawca. Opiekę naukową nad konkursem objęła prof. UG dr hab. Teresa Bauman.

Dziesięć lat pracy wypełniały bardzo liczne spotkania organizatora z młodzieżą, warsztaty i wykłady dla uczniów, nauczycieli, rodziców, indywidualne i zbiorowe wymiany doświadczeń.

W gościnnych progach SP nr 9 w Sopocie uczniowie mogli do woli, poprzez doświadczenie, odkrywać arcyważne zjawiska fizyczne, badać świat dźwięków czy smaków.

Trud uczniów jest sowicie wynagradzany. Laureaci finałów krajowych wypływają promem STENA LINE do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego „KREATIVUM”  w Karlshamn.

Te wyprawy nie są zwykłymi podróżami (jako opiekun moich uczniów-laureatów odbyłam ją w 2008 r.).

Statek spokojnie pruje fale, a oni – dumni zwycięzcy rozpoczynają realizację marzeń konstruktorów i architektów – ze słomek, patyczków i klocków wznoszą gigantyczne, wspaniałe podziwiane przez dorosłych pasażerów budowle.

„Kreativum”  natomiast to miejsce naprawdę szczególne.

Tam właśnie można być drwalem i żeglarzem i kosmonautą. Tam też  widać  najbardziej, że w naturze dziecka jest bycie  twórcą i wynalazcą, że ono samo pragnie poszukiwać nowych sposobów działania.

Po 10 latach funkcjonowania konkursu w ogólnopolskim kalendarzu imprez rzec można, że jego uczestnicy potrafią wytyczać własne cele, mądrze przezwyciężają przeszkody, dzielnie znoszą porażki. Potrafią pracować dużo i wytrwale.

Potwierdzeniem może być los edukacyjny sześciorga laureatów z SSP nr 28 w Gdyni. Są oni studentami renomowach uczelni bądź prymusami w szkołach gimnazjalnych i licealnych.

Romualda Faron – nauczycielka języka polskiego w SP 28  w Gdyni.

29.04.2008
Prace laboratoryjne na WYSPIE ODKRYĆ

W pracach Laboratorium Edukacyjno-Twórczego „Wyspa Odkryć” na początku 2008 roku przez ponad 2 miesiące brała udział grupa studentów z następujących krajów: Brazylii, Niemiec, Ekwadoru i Chin.

Podczas zajęć studenci współpracowali z dziećmi tworząc wspólne rozwiązania problemów badawczych twórczych. Praca odnosiła się do znalezienia języka porozumienia oraz do komunikacji międzykulturowej. Motywem łączącym prace tych grup było wyjście z własnych doświadczeń życiowych i tworzenie skojarzeń bliskich swojej kulturze.Okazało się, że zarówno przy zabawach słownych jak i rytmicznych istnieje zrozumiała i wspólna dla nas wszystkich baza. Rytm i rym zafunkcjonował niezależnie od kultury. Praca ta dostarczyła nam dużych przeżyć. Studenci czynnie prowadzili prace w podgrupach z dziećmi, które bardzo przeżywały realizowane przez siebie działania. Jednym z tematów był „Dom w moim kraju”. Uczniowie wraz ze studentami budowali modele domów w których mieszkają, wykorzystując różne materiały. Tworzyli też sceny przedstawiające wydarzenia powiązane z domem oraz charakterystycznym dla danej kultury dźwiękiem. Pracowaliśmy także nad powiedzeniami i przysłowiami wyrażającymi mądrość ludową danego kraju oraz tworzyliśmy ćwiczenia rytmiczne powiązane z brzmieniem danego języka.

22.04.2008
Dzień EKSPERYMENTÓW w Laboratorium Edukacyjno -Twórczym Wyspa Odkryć

W dniu 18 kwietnia 2008 roku przeprowadziliśmy w naszym Ośrodku serię spotkań, na których uczniowie przygotowali i przeprowadzili eksperymenty dla wszystkich klas III i IV Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie oraz dla wybranych uczniów z klas V i VI tejże szkoły.

W dniu 22 kwietnia studentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Aleksandra Willma zaprezentowała doświadczenia chemiczne dla uczniów klasy II i dla dzieci uczęszczających na zajęcia Wyspy Odkryć.

Pomysł DNIA EKSPERYMENTÓW był prosty i polegał na wybraniu przez ucznia z proponowanego zestawu doświadczeń jednego eksperymentu i pokazaniu go innym. Wstępnej selekcji doświadczeń dokonywali niektórzy nauczyciele (najczęściej na godzinach wychowawczych), a następnie pomysły przedstawiano na cotygodniowych spotkaniach w Laboratorium WYSPA ODKRYĆ.

Idea przeprowadzenia doświadczeń przez dzieci i dla dzieci nie jest nowa. Dla jednych pojawiła się ona jako wyzwanie, a dla innych była jak wykonanie zadania domowego. Niektórzy traktowali to jako zabawę. Prawie miesiąc trwały rozmowy z wybranymi uczniami, które miały skonkretyzować problemy, a następnie przeprowadzono próbne pokazy. Okazało się wtedy, że nie jest to łatwe, ponieważ były to najczęściej pierwsze próby eksperymentalne uczniów. Twórczość i postawa badawcza ucznia nie rozwija się bowiem w pustce. Wprowadzenie nowej jakości w nauczaniu, jaką jest bezpośrednia obserwacja zachodzących zjawisk, wymaga zaanagażowania najpierw nauczyciela, a następnie ucznia. Potrzebne są odpowiednie warunki materialne i sprzyjąca atmosfera w środowisku domowym i szkolnym. Musi się to odnosić do konkretnych zagadnień.

Oto niektóre z zademonstrowanych pytań:

Czy powietrze się rozszerza?
Jak to się dzieje, że mamy dzień i noc oraz pory roku?
Jak działa serce jako pompa?
Czy można zagrać melodię na kieliszkach i kanistrach i jak to zrobić?
Jak dochodzi do tego, że tonie statek?
Spróbuj skopiować rysunek za pomocą odbicia w szybie.
Dlaczego rakieta jest taka szybka?
Jak doprowadzić do reakcji ilustrującej wulkan?
Dlaczego dmuchając w butelki wydobywa się z nich różny dźwięk?
Czy można skleić kartki książki bez użycia kleju?
Jak ochronić jajko przed upadkiem z dużej wysokości?

Zobaczyliśmy w sumie 48 demonstracji i pokazów zaprezentowanych przede wszystkim uczniom klas III i IV. Reakcje i pełne przychylności przyjęcie prezentowanych doświadczeń przez naszych najmłodszych uczniów sygnalizuje nam, że planowane na koniec września popołudnie lub wieczór z eksperymentami może zainspirować do własnych pokazów także i tych, którzy teraz byli jedynie obserwatorami eksperymentów.

Po pokazach doświadczeń w ramach DNIA EKSPERYMENTÓW odbyły się dwa warsztaty z zakresu robotyki i informatyki. Uczestniczyli w nich ci uczniowie, którzy przygotowali i pokazali innym swoje doświadczenia. Damian Wiśniewski pracujący w projekcie RoboCAMP z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni zaprezentował dzieciom możliwości robotów i zasady ich sterowania.

Dzień Eksperymentów zakończył się wyjazdem grupy pracującej w Laboratorium Edukacyjno-Twórczym WYSPA ODKRYĆ do Laboratorium Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Dzieci zobaczyły wyposażenie nowoczesnych pracowni naukowych Zakładu Genetyki i Biotechnologii Morskiej i wykonały tam prace pod opieką dr. Tomasza Kijewskiego. Następnie gościły w Zakładzie Ekologii Morza, gdzie dr Lech Kotwicki przeprowadził z nimi warsztaty naukowe. Spotkanie z osobami pracującymi naukowo, mającymi pasję poznawania świata było dla dzieci ogromnym przeżyciem. Zadawały dziesiątki pytań i wszystkiemu się dziwiły. Myślę, że w ten sposób rodzą się przyszłe dojrzałe wybory, a dotknięcie tajemnic świata zaowocuje postawą twórczą i badawczą.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom współpracującym przy przygotowaniu i przeprowadzeniu Dnia Eksperymentów. Nauczycielom i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie za cierpliwość i zrozumienie dla pierwszych prób eksperymentalnych dzieci. Wolontariuszom – Pawłowi Zalewskiemu, Aleksandrze Willmie i Małgorzacie Willmie ze Stowarzyszenia Twórczego i Edukacyjnego Wyspa, Damianowi Wiśniewskiemu z RoboCAMP, dr. Tomaszowi Kijewskiemu i pracownikom Zakładu Genetyki i Biotechnologii Morskiej oraz dr. Lechowi Kotwickiemu z Zakladu Ekologii Morza Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

20.08.2007

Artykuł Barbary Jankowskiej

Laboratorium WYSPA ODKRYĆ – pionierska innowacja edukacyjna w Sopocie

O Marianie Chwastniewskim dowiedziałam się od koleżanki studiującej pedagogikę, która odbywa praktyki w Stowarzyszeniu Twórczym i Edukacyjnym Wyspa.

Opowiadała, że jest bardzo zadowolona z zajęć w Laboratorium Wyspa Odkryć, gdyż wszystko wygląda tam inaczej niż w zwykłej szkole. Postanowiłam przyjrzeć się bliżej takiej formie nauczania i poszłam na zajęcia. Sala mieści się na parterze. Wysoki, smukły mężczyzna przywitał mnie bardzo ciepło – to był pan Marian. Zaraz zaczął z pasją opowiadać o swojej pracy. Rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Zdumiewające było dla mnie to, jaką pomysłowością wykazują się dzieci. Myślą one szybko i twórczo. Później dowiedziałam się, że wielu z jego wcześniejszych uczniów zostało laureatami konkursów przedmiotowych.

Przyjechałam potem jeszcze kilka razy na zajęcia w Laboratorium Edukacyjno- Twórczym Wyspa Odkryć w Sopocie i usłyszałam tam zaskakujące pytania: Dlaczego kropla wody znika? Czym jest wiatr? Dlaczego człowiek ma uszy, oczy, usta i nos usytuowane na głowie? Uczniowie zastanawiają się nad takimi pytaniami, a odpowiedzi muszą sami znaleźć, wykorzystując podane informacje. Dzieci, przychodzące na zajęcia

w Laboratorium WYSPA ODKRYĆ, tak pracować nauczyły się w ciągu kilku miesięcy. One już rozumieją, że nauka może być czymś więcej, niż zbiorem pojęć wpisywanych do zeszytów. Zauważyłam także, że potrafią się cieszyć, gdy samodzielnie odpowiedzą na pytania. Marian Chwastniewski, który prowadzi zajęcia wraz z asystentami zadaje wiele pytań. Następnie czeka aż młodzi odkrywcy sami, poprzez spostrzeżenia i dociekania, znajdą rozwiązanie danego problemu.

To jest zupełnie inna lekcja: On uczy, jak się uczyć.

Wnętrze Laboratorium różni się od typowej sali lekcyjnej. Nie ma tam ławek poustawianych jedna za drugą, skierowanych w stronę tablicy. Co więc jest? Są instrumenty, przyrządy, teatr cieni w postaci wielkiej białej kurtyny i skierowanych na nią niewielkich lampek, są też napisy w obcych językach, kolorowe arkusze papieru i mnóstwo uśmiechniętych buzi uczniów. No i oczywiście promieniujący radością instruktorzy prowadzący zajęcia.

Włącza się muzykę, a właściwie słychać tylko pojedyncze dźwięki, które dzieci muszą zilustrować za pomocą cienia. Uczniowie pracują w małych grupach, a wyniki przedstawiane są wszystkim i omawiane. Takie zajęcia uczą kreatywności. Następna lekcja jest o pogodzie; oglądamy film o zjawiskach atmosferycznych. Wiatr, deszcz, burza, tęcza – pytanie, co to jest?

Nie podaje się dzieciom gotowych odpowiedzi. Poszukują potrzebnych informacji w filmie i książkach. Dzięki takiemu podejściu uczą się samodzielnego myślenia i szybciej zapamiętują. W ulotce o Laboratorium WYSPA ODKRYĆ znajduje się informacja, że jest to miejsce, w którym ciekawość dziecięca może zaistnieć w naturalnej postaci. Świat widziany w takiej formie jest na pewno znacznie ciekawszy niż ten, który znają z podręczników. Przekaz szkolny jest zazwyczaj werbalny i odbywa się przez pojęcia.

Powstanie Laboratorium WYSPA ODKRYĆ w Sopocie zapoczątkowało rzeczywiste zmiany w metodach pracy pedagogicznej. Animatorzy Laboratorium bezpośrednio wpływają na pracę sopockich szkół poprzez udostępnienie takiego modelu pracy na warsztatach twórczych dla uczniów i nauczycieli. Współpraca Stowarzyszenia Twórczego i Edukacyjnego WYSPA z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Sopot okazała się nie tylko w tym względzie bardzo owocna. Z zajęć w Laboratorium korzystają zarówno uczniowie szkół sopockich, jak i studenci Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. W przyszłości będą mogli wykorzystać w swojej pracy pedagogicznej zdobyte w Laboratorium doświadczenie. Wojciech Drzewiński – współpracownik Mariana Chwastniewskiego, który przez kilka lat pracował przy tworzeniu Laboratorium, a następnie zbierał doświadczenia w takiej pracy z dziećmi i młodzieżą, został dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie. W swojej placówce planuje on rozpoczęcie procesu zmian pracy pedagogicznej od klas najmłodszych i ścisłe powiązanie pracy laboratoryjnej z praktyką szkolną.

Marian Chwastniewski wprowadza innowację społeczną nie tylko poprzez ośrodek w Sopocie. Realizuje on również Ogólnopolski Konkurs Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK. Od jesieni 2007 rozpocznie się kolejna ósma edycja tego konkursu.

Jego pracami i badaniami zainteresowała się międzynarodowa organizacja Ashoka, która wyszukuje i zrzesza wyjątkowe osobowości, wprowadzające innowacyjne, systemowe rozwiązania problemów społecznych. Marian Chwastniewski otrzymał za swoją dotychczasową pracę społecznego Nobla Ashoki. Głównym powodem uznania ze strony organizacji był fakt, że punktem wyjścia do pracy z dziećmi i młodzieżą tego innowatora jest rzeczywisty problem, który próbuje on rozwiązać w realny sposób. Jednym z członków tej organizacji jest ubiegłoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla M. Yunus.