Projekty

Projekt Laboratorium WYSPA ODKRYĆ – warsztaty myślenia twórczego finansowany ze środków woj. pomorskiego.

Wojewodztwo_Pomorskie_poziom-prawa-2012-RGB-NIE DO DRUKU

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA w roku 2014 przeprowadziło  projekt LABORATORIUM WYSPA ODKRYĆ – warsztaty myślenia twórczego   powiązany z  działaniami polisensorycznymi dla uczniów 3 szkół woj. pomorskiego.

W ramach tego projektu przeprowadzono zajęcia warsztatowe w  szkołach podstawowych  woj. pomorskiego: w Mostach, Koleczkowie i w  Borczu oraz w Laboratorium Wyspa Odkryć w Sopocie.

Realizowane one były poprzez warsztaty diagnozujące w szkole macierzystej, pracę indywidualną ucznia w szkole i w domu związaną z zagadnieniami wiodącymi w projekcie oraz cykl prac tematycznych w Laboratorium Wyspa Odkryć w Sopocie.

Praca w tym projekcie podzielona została na kilka faz.

Pierwsza realizowana była poprzez warsztaty w szkole macierzystej, następnie uczniowie wykonali prace, które złożyli szkolnemu opiekunowi zajęć. Najlepsze  z tych prac   zostały ocenione przez zespól realizujący i wynagrodzone, gdyż  ich  autorzy przyjechali do Sopotu na cykl prac tematycznych w Laboratorium Wyspa Odkryć.

Tematem wiążącym zajęcia warsztatowe poświęcone twórczemu myśleniu były zagadnienia związane z właściwościami wody. Dzięki temu  można było połączyć  nauki przyrodnicze i humanistyczne  z działaniem w przestrzeni i poznaniem wielozmysłowym.

Uczniowie rozpoznawali różne właściwości wody, zastanawiali się gdzie ona  ma kluczowe znaczenie  w przyrodzie oraz nad jej wykorzystaniem w życiu w różnych cywilizacjach.

Zajęcia warsztatowe prowadził autor programu Marian Chwastniewski oraz wspomagali go szkolni opiekunowie w poszczególnych szkołach Anna Król- Lewczuk, Dorota Formela i Emilia Stachura.

Poniżej zdjęcia z prac z każda z grup uczniów.

Laboratorium Wyspa Odkryć zajęcia SP Borcz

 

 

 

 

 

Laboratorium Wyspa Odkryć SP Koleczkowo

Laboratorium Wyspa Odkryć SP Mosty

Rok 2012

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA w roku 2012 prowadzi  projekt LABORATORIUM WYSPA ODKRYĆ – WSPOMAGANIE MYŚLENIA PROBLEMOWEGO   poprzez działania polisensoryczne dla uczniów 4 szkół woj. pomorskiego.

Jest on   finansowany  przez Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego.  

W ramach tego projektu przeprowadzono zajęcia warsztatowe w  szkołach podstawowych  woj. pomorskiego: Koleczkowie , Borczu, Skrzeszewie   i  w Szkole  Podstawowej nr 9 w Sopocie.

Praca uczniów w projekcie „Wspomaganie myślenia problemowego Laboratorium Edukacyjno- Twórczym Wyspa Odkryć” realizowana jest poprzez warsztaty w szkole macierzystej, pracę indywidualną ucznia oraz cykl prac tematycznych w Laboratorium Wyspa Odkryć w Sopocie.

Praca podzielona została na kilka faz. Pierwsza realizowana była poprzez warsztaty w szkole macierzystej, następnie uczniowie wykonali projekty placu zabaw lub  domu w trzech rzutach. Wybrano  spośród nich najlepsze prace i ich autorzy przyjechali do Sopotu na cykl prac tematycznych w Laboratorium Wyspa Odkryć.

W zajęciach tych pracowano podążając  ścieżką edukacyjną pod nazwą DOM  łączącą nauki przyrodnicze i humanistyczne  z poznaniem polisensorycznym.

Uczniowie zapoznali się z różnymi rodzajami domostw, zanalizowali i sklasyfikowali występujące na świecie oraz w przyrodzie schronienia.

Następnie wykonali własne konstrukcje i budowle według podanych założeń oraz tworzyli w grupach zasady i projekt gry z wykorzystaniem przedstawionych zagadnień.

Amelia Gembal ze Szkoły Podstawowej w Borczu stwierdziła iż w trakcie tych prac bardzo dużo się nauczyła i odkryła nie tylko to, jak różnymi drogami można dochodzić do wiedzy, ale i to, że o tylu rzeczach nie wiedziała.

Wszyscy uczniowie dowiedzieli się, jak można zdobywać wiadomości i posiąść umiejętności samodzielnie oraz  zrozumieli, na czym polega  praca na   WYSPIE  ODKRYĆ.

Zajęcia warsztatowe prowadził autor programu Marian Chwastniewski.

NA PONIŻSZYCH ZDJĘCIACH POKAZANO JAK PRACOWALI UCZNIOWIE WYBRANYCH DO PROJEKTU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:  

Szkoła Podstawowa w Borczu

[nggallery id=10]

Szkoła Podstawowa w Koleczkowie

[nggallery id=11]

Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie

[nggallery id=12]

Szkoła Podstawowa nr 9 w Sopocie 

[nggallery id=13]

PROJEKT SOPOCKIE INNOWACJE W EDUKACJI

W roku 2012 prowadzone są zajęcia w Laboratorium Edukacyjno- Twórczym WYSPA ODKRYĆ   dla uczniów sopockich w dwóch wersjach warsztatowych – zajęcia tematyczne oraz praca grup stałych.

Projekt ten finansowany jest ze środków  Urzędu Miasta Sopotu. 

Praca realizowana jest na 3 ściezkach edukacyjnych, które wyjaśnione są na podstronie LABORATORIUM WYSPA ODKRYĆ.

 

Wywiad z autorem 7.12.2010 – Informacja filmowa i spotkanie z Marianem  Chwastniewskim- autorem programów edukacyjnych Odkrywanie przez myślenie i działanie  w TV CSB  link : http://www.youtube.com/watch?v=Is-YNVQaptA

ROK 2010

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia warsztatowe w 5 szkołach podstawowych  woj. pomorskiego: Nowej Cerkwi, Skrzeszewie, Przyjaźni, Borczu  i  SP nr 9 w Sopocie. Utworzono 8  grup pracy,  w tym 5  związanych  z projektem   ODKRYWANIE PRZEZ CZYTANIE oraz 3  przypisane  do projektu  ODKRYWANIE PRZEZ DZIAŁANIE odnoszące się do   wspomagania rozwoju myślenia problemowego uczniów    ze szkół w województwie pomorskim. 

a) Badania testem dekodowania. Zanim zaczęto realizować zajęcia warsztatowe przeprowadzono badania testem dekodowania, które  miały  na celu  wyłonienie   uczniów mających  problemy w czytaniu, wynikające z zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych. Przebadano 60 uczniów  wykazujących trudności w nauce czytania  z w/w szkół. Na ich podstawie do dalszej pracy warsztatowej wybrano  41 uczniów. Każdy nauczyciel otrzymał szczegółową informację diagnozującą umiejętności i ewentualne dysfunkcje dziecka.

b) Szkolenia dla nauczycieli.    Przeprowadzono  szkolenia dla nauczycieli powiązane z realizowanymi  przez nich  zajęciami i warsztatami. Nauczyciele poznali założenia teoretyczne i praktyczne metody 101 kroków, uczestniczyli w pokazowych  zajęciach  oraz wybrali uczniów do pracy. Uczniowie i nauczyciele z tych szkół otrzymali zakupione ze środków dotacji materiały edukacyjne, a następnie ustalili miesięczne plany pracy i przystąpili do realizacji zajęć warsztatowych. Na szkoleniu  zaanalizowano także postępy w pracy i przyrost umiejętności dzieci. Zwrócono uwagę na to, że zajęcia bardzo pozytywnie motywowały dzieci do pracy,  gdyż zauważały one wyraźnie swoje postępy i widziały także konieczność dalszej pracy. Zaznaczono, że zajęcia po skończeniu projektu powinny być kontynuowane, gdyż dzieci  uwierzyły w swoje możliwości i dzięki temu będą nadal intensywnie pracowały. Dla  wielu z nich były to pierwsze wyraźnie zauważalne sukcesy w nauce.

c) Zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Odkrywanie przez czytanie” zostały przeprowadzone przez nauczycieli w  5 szkołach podstawowych z 4 gmin woj. pomorskiego, tzn. Nowej Cerkwi, Przyjaźni, Borcza, Skrzeszewa i  Sopotu.     Nauka odbywała się z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych potrzebnych do tej pracy:  zestawów  do nauki czytania i pisania powiązanych z metodą 101 kroków.

d)   Odkrywanie przez działanie WYSPA ODKRYĆ – to seria 6 warsztatów  mających na celu wspomaganie rozwoju myślenia problemowego uczniów    ze  szkół w  gminach województwa pomorskiego.  Trzy  z nich były warsztatami wyjazdowymi i odbyły się w macierzystych szkołach uczniów w dniach: 17.09.  w Skrzeszewie, 20.09. w Borczu i 24.09 2010 roku w Przyjaźni. Zajęcia te odnosiły się do zadań konstrukcyjnych powiązanych z najbliższym otoczeniem dziecka. Następnie uczniowie wykonali prace projektowe związane z głównym tematem zajęć warsztatowych. Prace zostały przesłane do Laboratorium Wyspa Odkryć  i  spośród nich wybrano 30 uczniów. Następnie  zrealizowano na przełomie listopada i grudnia  trzy cykle całodniowych prac warsztatowych z trzema grupami uczniów z w/w szkół, którzy przyjechali do Laboratorium Edukacyjno-Twórczego w Sopocie na zajęcia warsztatowe. Prace te odnosiły się przede wszystkim do takich działań, w których należało użyć wszystkich zmysłów, tak aby poprzez poznawanie polisensoryczne stworzyć określone konstrukcje przestrzenne i przeprowadzono szereg doświadczeń związanych ze światłem. Analizowano  jego barwę, natężenie i zachowanie w różnych środowiskach. Za każdym razem odbywało się to z   naciskiem na praktyczną stronę badanych zjawisk, pracowano konstrukcyjnie  i analizowano zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym,  a w szczególności światłem.

e) Trzeci z projektów to Odkrywanie przez myślenie – WYSPA ZAGADEK  powiązany jest z z zakończeniem konkursu i organizacją wyjazdu naukowego do Szwecji dla wybranych laureatów  ze szkół woj.  pomorskiego  w ramach Ogólnopolskiego  X Konkursu Twórczego Używania Umysłu  „Wyspa Zagadek 2010”.

Do finałów krajowych spośród około 1000 prac w dwóch grupach zakwalifikowaliśmy 99  uczniów. Po sprawdzeniu prac okazało się, że wśród laureatów znaleźli się uczniowie z woj. pomorskiego:

Przemysław Wiszniewiecki –  Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni

Ada Polak – Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni

Jakub Wiktor  – Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni

Julia Roszkowska – Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni

Danuta Stawiarz – Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdańsku

Marta Cwalina – Szkoła Podstawowa nr 8 w Sopocie

Viktoria Szopińska – Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach

Klaudia Migga – Szkoła Podstawowa w Mostach

W dniu 14.10. 2010 roku odbyło się uroczyste zakończenie konkursu, po którym uczestnicy  finału  krajowego pracowali  w Laboratorium Edukacyjno-Twórczym WYSPA ODKRYĆ. 

 Następnie laureaci w  nagrodę wypłynęli promem  na wyjazd naukowy do Szwecji do Ośrodka Doświadczeń i kształcenia Twórczego Kreativum. 

f) Na zakończenie prac projektowych  w dniu 10.12. 2010 zorganizowano w Sopocie konferencję „Kształcenie równoległe”  na której przedstawiono wszystkie najważniejsze prace odbywające się w ramach tego projektu, ktory był finasowany przez Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego.

 Sopockie Innowacje w Edukacji 2010 Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Sopotu.

 

Laboratorium Wyspa Odkryć otrzymało w roku 2010 od Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł „ Miejsce Odkrywania Talentów”. a) Zajęcia warsztatowe w  Laboratorium Edukacyjno- Twórczym Wyspa Odkryć.  

 

 

 

 

Pierwszym z nich  jest Laboratorium Wyspa Odkryć w którym realizowany jest  autorski program WYSPA rozwijający postawy twórcze i badawcze uczniów.

W  roku 2010  realizowane były prace doświadczalne   i podjęto za temat główny zjawiska przyrodnicze powiązane z widzeniem, światłem i kolorem.

Prace na ścieżce ZMYSŁY I NATURA CZŁOWIEKA  odnosiły się bezpośrednio do odczuć  związanych  ze  zmysłem wzroku oraz   odczuć kinestetycznych.  Uczniowie zapoznawali się z tym jak rozszczepia się światło i jak powstają  kolory. Poznawali działanie własnego oka w różnym natężeniu światła i wykorzystywali  tę wiedzę  do tworzenia obrazów i konstrukcji widzianych w różnym świetle i określonych  zestawach kolorystycznych.

Następnie na ścieżce KULTURA I CYWILIZACJA analizowano powstałe kostrukcje przestrzenne i odnoszono to do wiedzy związanej z widzeniem przestrzennym. Program ten łączył zagadnienia związane z dostrzeganiem najbliższego otoczenia dziecka.

Trzecia ścieżka – PRZYRODA I NAUKA przyniosła dzieciom wiedzę o zjawiskach przyrodniczych i o tym jak się zachowuje światło w różnym środowiskach.

Laboratorium wzbogaciło się w tym roku także o nowe stanowisko doświadczalne związane z konstruowaniem obwodów elektronicznych i wykorzystaniem wiedzy o prądzie.   Następnym projektem  Laboratorium Wyspa Odkryć było  prowadzone przez Małgorzatę Formellę i Alicję Orłowską  „Odkrywanie przez czytanie”, które związane jest  z nauką czytania    dzieci 6 letnich  z wykorzystaniem metody 101 kroków  i prowadzeniem dla nich  zajęć warsztatowych.  Na zajęciach tych  poprzez prace z  rytmem, percepcją słuchową i wzrokową  prowadzono kształcenie podstawowych  umiejętności, które przydatne są w nauce czytania oraz po wykształceniu odpowiednich nawyków rozpoczęto naukę odkrywania przez czytanie.

b)  Cykl zajęć warsztatowych i pokazów doświadczeń

W Laboratorium w  październiku, listopadzie i grudniu 2010 przeprowadzono cykle zajęć warsztatowych związanych z doświadczeniami    odnoszące się do  światła i koloru. W pracach „Odkrywanie światła i koloru”  prowadzonych przez Mariana Chwastniewskiego i Marzenę Reszke uczestniczyli uczniowie trzech sopockich szkół .

Zajęciom tym  towarzyszyły  pokazy doświadczeń, które  miały  na celu aktywne zdobywanie  wiedzy naukowej z wykorzystaniem  urządzeń i stanowisk doświadczalnych w laboratorium.

c) Konkurs Wyspa Zagadek 2010  

W dniu 14  października odbyło się w Urzędzie Miasta Sopotu uroczyste zakończenie komkursu z udziałem Prezydenta Miasta Jacka Karnowskiego.

Po uroczystości laureaci konkursu wyjechali w dniach 14-16 X 2010 na wycieczkę naukową do Szwecji do Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego  Kreativum oraz do szkoły Korpadalskolan w Karlshamn.

d) Konferencja  X Spotkania Autorskie „Kształcenie równoległe” odbyła się w dniu 10.12.2010 w Sopocie w Laboratorium Wyspa Odkryć.

W konferencji wzięły udział prof. dr hab. Joanna Rutkowiak, prof. dr hab. Teresa Bauman,  studenci  Uniwersytetu Gdańskiego oraz nauczyciele realizujący autorskie programy edukacyjne.

Na konferencji oprócz wystąpień prof. Joanny Rutkowiak i prof. Teresy Bauman swoje autorskie projekty przedstawili Monika Łajming, Małgorzata Formella, Danuta Chwastniewska  i Marian Chwastniewski. Zastanawiano się nad tym jak można realizować rónolegle w stosunku do programów szkolnych projekty autorskie i jakie korzyści może to przynieść  edukacji w przyszłości. W pracy zespołu problemowego zauważono, że bardzo charakterystycznym rysem takiej działalności jest  duże zaangażowanie dzieci i to, że znacznie rozszerza się obszar edukacji poza to co ofereruje standardowo szkoła.

e) Materiały promocyjne.

Zakończenie Ogólnopolskiego X Konkursu Twórczego Używania Umysłu 2010 i wyjazd do Szwecji  zostały sfilmowane  i sfotografowane. Stowarzyszenie ma na YOU TUBE stronę stowarzyszenieWyspa, gdzie znajduje się cześć zrealizowanych filmów.

Wydrukowano również materiały informujące o pracach Ośrodka Laboratorium Wyspa Odkryć, o Ogólnopolskim Konkursie Twórczego Używania Umysłu Wyspa Zagadek oraz wdrożono nową stronę internetową.

 

Sopockie Innowacje w Edukacji 2009

Odkrywanie przez czytanie, myślenie i działanie

W  roku 2009 przeprowadziliśmy cykl prac związany ze poznaniem polisensorycznym. Jest to kontynuacja cyklu prac nad zmysłami . Prowadzono prace pod  wspólną nazwą „Laboratorium w kuchni” gdzie poddaliśmy analizie przede wszystkim zmysły smaku i powonienia. Przeprowadzono  zajęcia i warsztaty w których brali udział nauczyciele oraz tłumacze (w przypadku współpracy laboratoryjnej na edukacyjnej ścieżce cywilizacyjnej  z  grupą międzynarodową z Chin i Nowej Zelandii). Zorganizowane zostało także spotkanie z menedżerami oświaty m.in. z  Wlk Brytanii, Włoch,  Danii, Francji.

 Laboratoryjne ścieżki edukacyjne

W ciągu roku szkolnego  w obrębie naszej pracy  utworzyliśmy różne  linie pracy. Jedną z nich prowadziła Małgorzata Formella realizując autorski program WYSPA rozwijający postawy twórcze i badawcze uczniów powiązany z realizowanym programem szkolnym. Drugą linią jest systematyczna praca z wybranymi grupami uczniów ze szkół sopockich nr 1 , nr 8 i nr 9.  Trzecią linią pracy była praca z wybranymi grupami uczniów z terenów wiejskich tzn Suchego Dębu, Ostaszewa i Nowej Cerkwi oraz Skrzeszewa . W pracy tej uczestniczyły 3 grupy uczniów młodszych i 3 grupy starszych realizując projekt „ Odkrywanie przez czytanie” Spośród nich jedna z grup starszych ze szkoły w Skrzeszewie została zakwalifikowana do dalszej pracy w Sopocie i przeprowadziliśmy 3 cykle prac laboratoryjnych. W czasie trzech kilkugodzinnych warsztatów  oraz pracy indywidualnej i grupowej w ramach spotkań pozalekcyjnych dzieci pracowały metodą problemową, m.in. odkrywając w jaki sposób do ich domów dociera woda, jak zbudowany jest wodociąg, jak mierzymy zużycie wody i na co najwięcej wody zużywamy w naszych domostwach. Próbowały rozwiązać zagadnienia  przyrodnicze, przyglądały się naturze, temu, jak zwierzęta przystosowały się do życia na lądzie i w wodzie, próbowały zrozumieć zasady globalnego ocieplenia, życia zwierząt w ekstremalnych warunkach klimatycznych na Antarktydzie,czy  zastanowić się w jaki sposób przebiega rozwój cywilizacji.

Były też zadania artystyczne – tworzenie scenek teatralnych, zabawa światłem, cieniem, kolorem, dźwiękiem, wznoszenie własnych budowli małej architektury.

Nie zabrakło także zabaw rozwijających koncentrację, zręczność, logiczne myślenie w oparciu o pomoce dydaktyczne w Laboratorium Wyspa Odkryć.

Ciekawość wzbudziły różnorodne eksperymenty: chociażby te z wodą – kiedy dzieci odkrywały działanie naczyń połączonych, ciśnienia w różnego typu naczyniach, zmiany skupienia wody. Entuzjazm wzbudziły eksperymenty z cukrem, który nie tylko zmienił swój stan skupienia tworząc płynny karmel, ale niebawem zamienił się w smaczne lizaki. Nie udało się stwierdzić co było pierwsze: jajo czy kura, ale okazało się, że eksperymenty z jajkiem też mogą wywołać sporo emocji.

Dzieci przyglądały się także kulturze innych narodów, próbując odnaleźć różnice i cechy wspólne pomiędzy chociażby kulturą plemienia Dogonów a ich życiem w Małej Ojczyźnie na Kaszubach.

Próbowały też zajrzeć w głąb siebie szukając odniesień do własnej osoby w pracach plastycznych – poprzez dobór odpowiedniej koloryów, formy, figur geometrycznych, pracując w glinie, a także tworząc  krótkie charakterystyki słowne w odniesieniu do własnych imion.

Trzecim równie ważnym innowacyjnym  projektem  jest program „ Odkrywanie przez czytanie” .  Uruchomiono w nim zajęcia dla   młodszych grup wiekowych. Praca ta oparta na  nowej  metodzie 101 kroków w nauce czytania i pisania.   Skuteczność potwiedzają przeprowadzone z dziećmi  7 letnimi  badania. Prace te są bardzo ważne dla przyszłych rozwiązań oświatowych ze względu na niepokojące wyniki polskich uczniów w międzynarodowym programie badania  biegłości w czytaniu dzieci PIRLS.  

Jest już tradycja, że  Stowarzyszenie organizuje wraz UM Sopotu i  z prof. Joanną Rutkowiak  z Instytutu  Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego  coroczne spotkania i konferencje nauczycieli – autorów programów edukacyjnych.  .

W  dniu 11 grudnia 2009 zorganizowaliśmy Dziewiąte   Spotkania Autorskie poświęcone wpomaganiu pracy nauczyciela poprzez edukację pozaszkolną na którym podzieliśmy się wiedzą wynikająca z prac w różnych grupach dzieci.

Przedstawiliśmy prace Moniki Łajming w grupie prac problemowych ze Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie oraz nauczycieli z 3 grup projektu Odkrywanie przez czytanie ze szkół wiejskich, Małgorzaty Formelli ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie , Ewy i Elżbiety Okroy realizujących projekt czytania poprzez  CSW Łaźnia,   Marzeny Reszke i Mariana Chwastniewskiego z Laboratorium Wyspa Odkryć oraz podsumowanie wyników  badań testem dekodowania wykonane przez Danutę Chwastniewską.

Na początku grudnia 2009 Marzena Reszke i Marian Chwastniewski prezentowali pracę Stowarzyszenia na Międzynarodowej Konferencji Interakcja-Intergracja  w Warszawie zorganizowanej przez Centrum Nauki Kopernik.