Ścieżki edukacyjne

Ścieżki edukacyjne

Program  realizujemy kilkoma ścieżkami edukacyjnymi.

Jedna z nich pod nazwą ZMYSŁY I NATURA CZŁOWIEKA odnosi się bezpośrednio do człowieka i świata jego zmysłów tzn. wzroku, słuchu, smaku i powonienia a także odczuć kinestetycznych.

Druga o nazwie KULTURA I CYWILIZACJA powiązana jest z drogą rozwoju cywilizacyjnego człowieka i zagadnień z nim powiązanych.

Trzecia – PRZYRODA I NAUKA eksploruje  świat przyrody ze zwróceniem uwagi na nasze najbliższe otoczenie. W naszych pracach  podejmiemy skomplikowane związki między dźwiękami a światem mowy i pisma, zmysłami wzroku, słuchu, smaku i powonienia oraz dotyku. Dzieci poznają znany im świat z innej strony.

Kładziemy jednocześnie nacisk na praktyczną stronę badanych zjawisk. Stworzyliśmy również według własnych projektów  stanowiska doświadczalne.

Planujemy, że będą one podstawą kolejnego przedsięwzięcia związanego z wdrożeniem zajęć laboratoryjnych w  szkolny cykl nauczania.