Strona główna

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa

Stowarzyszenie zajmuje się pomocą we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży.

PODEJMUJEMY – działania twórcze i inicjatywy mające zbliżyć świat dzieci i dorosłych.
KSZTAŁCIMY – twórcze myślenie.
PROWADZIMY – działalność na rzecz szkoły aktywnej przez organizację odpowiedniego środowiska dydaktycznego.
WSPOMAGAMY – realizację programu autorskiego Mariana Chwastniewskiego WYSPA, mającego rozwijać postawy twórcze i badawcze uczniów.
ORGANIZUJEMY – wyjazdy pogłębiające wiedzę o świecie, a także przeszłych i istniejących kulturach.
ZMIERZAMY – w stronę pedagogiki twórczej aktywności, która związana jest z osiągnięciami takich pedagogów, jak: M. Montessori, O. Decroly, C. Freinet, J. Grotowski.

STOWARZYSZENIE WYSPA uzyskało tytuł MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW przyznany przez MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Marian Chwastniewski – prezes,
Danuta Chwastniewska,
Wojciech Wandałowski

adres: 81-393 GDYNIA ul. Świętojańska 44/33
e-mail Stowarzyszenia: wyspa44@gmail.com

e-mail Prezesa : mach@wyspa.org.pl
internet: www.wyspa.org.pl
REGON: 192641508
NIP: 586-20-76-794
KONTO: BANK PKO BP I O/GDYNIA
67 1020 1853 0000 9202 0068 6774
tel.kom: 505 071 954

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA jest członkiem Rady Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN skupiające centra nauka i ośrodki aktywnej edukacji.

Projekty realizowane są przy wsparciu Urzędu Miasta Gdyni,

Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego

 

Wojewodztwo_Pomorskie_poziom-prawa-2012-RGB-NIE DO DRUKU

Ogólnoświatowej Organizacji Innowatorów dla Dobra Publicznego ASHOKA

Prezes Stowarzyszenia otrzymał Społecznego Nobla Ashoki i jest członkiem Ogólnoświatowej Organizacji Innowatorów dla Dobra Publicznego  ASHOKA.

Strona na YOUTUBE ma nazwę stowarzyszenieWyspa

LINK do jednego z filmów: www.youtube.com/watch?v=uzekkYoHLyE&feature=autoplay&list=UL8mfTwIPzMME&index=3&playnext=5

Creative and Educational Association „Island” in Sopot

Our aim is to help young people in their all – round development.

We initiate creative activities in order to bring children and adult’s worlds together.

We train creative thinking.

We work on creating an „active school” by providing the appropriate didactic environment.

We support author’s program „Island” created by Marian Chwastniewski . This program aims at developing creative and scientific students’ approach.

We organize trips which deepen the knowledge of the world and ancient and contemporary civilizations.

We aim at pedagogy of creative activity which is connected with achievements of M.Montessori, O.Decroly, C.Freinet, J.Grotowski.

Board of Association:

Marian Chwastniewski – president,
Danuta Chwastniewska,
Wojciech Wandałowski,

Address: 81-393 GDYNIA ul. Świętojańska 44/33
mobile phone no: +48 505 071 954
e-mail:
wyspa44@gmail.com lub

mach@wyspa.org.pl
internet: www.wyspa.org.pl
Bank account: BANK PKO BP I O/GDYNIA 67 1020 1853 0000 9202 0068 6774